I alle fall på Sørlandet. Lysbrønner, treningspark, felles hage på hele 2000 m2 og flere parkeringsplasser til sykkel enn til bil. K14 er noe helt nytt. Prosjektleder Svein Kaldestad er svært begeistret over dette nye prosjektet.

 

– Her har BRG og Daland-familien gått sammen for å skape noe som er rustet for fremtiden. Samtlige av de nåværende bygningene har gått ut på dato, derfor var det hensiktsmessig å rive all eksisterende bygningsmasse i stedet for å flikke på den. Vi kunne tenke helt nytt og tilpasse alt til fremtidens krav – og i tillegg blir det bærekraftig helt fra starten, sier han.

F.V.: SVEIN TORE RÅMUNDDAL, TOR HELGE REME, ERIK ASBJØRNSEN, SVEIN KALDESTAD OG HANS OTTO DALAND FORAN BYGINGSMASSEN SOM SKAL GI PLASS FOR NYE K14. Foto: Kjartan Bjelland

MIDT I BYEN
K14 ligger er omkranset av Markensgate, Skippergata, Kirkegata og Henrik Wergelandsgate, altså plassert midt i bysentrum. Med 4 000 kvm forretningslokaler og hele 13 000 kvm kontorlokaler er det ikke få mennesker som skal fylle bygget med liv. Hvem kommer til å jobbe her? – Mange ulike bransjer skal inn, og vi ønsker oss leietakere som er åpne for samhandling med andre. Vi har plass til firmaer med én- eller 100 ansatte. Lokalene er fleksible, og kan vokse og krympe i takt med behov, forteller Kaldestad. Det blir noen co-workingarealer hvor du kan leie en plass eller et cellekontor, men også tradisjonell leie med fleksible kontorlokaler.

LØNNSOM DELINGSØKONOMI
Møtelokaler og kantine kan bookes via en app. Både resepsjon og backofficefunksjoner kan leies ved behov. – Dette fører til effektiv utnyttelse av arealene, du betaler mindre i leie og mindre i strøm, sier Kaldestad. – Gode fellesløsninger gir lavere kostnad pr. arbeidsplass – ingen er tjent med å betale for tomme møterom.

FREMTIDSRETTET SATSING
Fokus på trivsel og miljø er en bærebjelke i prosjektet som skal Breeam-sertifiseres i kategorien «Very Good». Breeam er en miljøsertifisering for bygninger basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, forurensing, arealbruk og økologi. – Det blir elbil-pool og elsparkesykler som kan leies. Takhagen med blomster, treningsapparater og sittegrupper gir gode møteplasser på tvers av fagfelt. Vi ønsker også å legge til rette for at folk kan treffes utenfor arbeidstid. Trivsel er utrolig viktig, sier prosjektlederen, og fortsetter: – Dette prosjektet er noe så sjeldent som helt i tråd med kommuneplanen for Kvadraturen. Det er utviklet i samsvar med politiske planer, og vil føre til flere arbeidsplasser i sentrum. Flere skal bo og arbeide i sentrum, og for å trekke til oss de unge, smarte hodene må vi ha fokus på delingsøkonomi og bærekraft.

SMIDIGE OG MODERNE LOKALER
Svein Kaldestad roser arkitektene, Erik Asbjørnsen og Marie Smedemark fra Ark Net, som har tatt i bruk en 3500 år gammel byggeteknikk for å sørge for nok dagslys i alle lokaler. – Vanligvis er det slik at noen rom er litt «dårligere» enn de andre, da legger vi gjerne f. eks. teknisk rom der. Men her er alle rom like gode, så det er en utfordring å finne plass til de obligatoriske rommene. Mye skyldes de fire lysbrønnene, som sørger for dagslys i alle etasjer. I 2022 skal K14 stå ferdig. Det blir en spennende tid fremover for utviklerne, som for tiden jobber sammen med Næringsmegleren for å få den rette miksen av leietakere. – Vi er heldige som har gode eiere med sans for kvalitet og vilje til å satse på fremtiden, avslutter Svein Kaldestad.