Skip to main content
Selv om det for tiden ser både uferdig og kaotisk ut på Gamle Kristiansand teater, lover Kjetil Nordhus, daglig leder for det nye Teateret i Kongens gate, at kulturhuset som i disse dager pusses opp etter alle kunstens regler skal bli et nytt og dynamisk innslag i byens kulturliv.


– Målet er å skape et vitalt og moderne hjørne i det som på mange måter er den mest urbane delen av Kristiansand, påpeker Kjetil Nordhus. Vi står rett utenfor det gamle teatret som nå går under navnet Teateret, enkelt og greit. Omgivelsene preges av høybygg på alle sider, tett trafikk – og selvsagt Teateret, det brutalistiske byggverket med det mye omtalte veggrelieffet, som ble innviet i 1976. Snart 15 måneder etter den røslige venndølen ble headhuntet som Teaterets nye daglige leder, begynner han å se konturene av det som skal komme: – Bygget skal representere noe nytt her i byen, fastslår han. – Vi skal ikke ta opp kampen mot andre, eksisterende tilbud, men være et tilskudd og en pådriver for å gjøre kulturlivet i byen enda mer spennende.

KAMP MOT RIVING
Det nevnte veggrelieffet til Henrik Finne, og det faktum at det har vært drevet teatervirksomhet på tomta i over 200 år, dannet utgangspunkt for politisk rabalder da kommunen bestemte seg for å rive bygget etter at Agder Teater flyttet sin virksomhet til Kilden i januar 2012. Men etter et bredt folkelig engasjement, der særlig forfatter og kulturjournalist Gunvald Opstad markerte sin harmdirrende motstand, fikk det hele en lykkelig slutt våren 2015 da både fylkeskonservator og riksantikvar satte foten ned. Dermed trakk for en gangs skyld eiendomsutbyggere det korteste strået.
Istedenfor nok et sjelløst leilighetsbygg for byens velbemidlede 60-åringer, kan hele byen nå se frem til et kulturhus med stor K, der planene er store og mulighetene mange. Da rivingsplanene motvillig måtte legges i skuffen, ble det bestemt at Kristiansand Næringsselskap (KNAS) skulle bli byggets nye eiere. De solgte i sin tur solgte 34 prosent av aksjene til Glastad Farsund, som sammen med KNAS utpekte Kjetil Nordhus som den nye teatersjefen.

«ISTEDENFOR ET SJELLØST LEILIGHETSBYGG
FOR BYENS VELBEMIDLEDE 60-ÅRINGER,
KAN HELE BYEN NÅ SE FREM TIL ET KULTURHUS
MED STOR K.»

Viser vei. Bi- og intimscenen i underetasjen vil få en kraftig ansiktsløftning.

STORE UTFORDRINGER
Det knytter seg naturlig nok stor interesse til hva Nordhus kan utrette i jobben. – Rollene og oppgavene er mildest talt mange og varierte, og det er et puslespill å tenke på byggets utforming og innhold samtidig, fremholder han. – Men jeg syns det er spennende å stå ansvarlig overfor en privat privat eier; jeg må være ekstremt skjerpet siden jeg ikke kan lene meg på offentlige driftsmidler, men må levere til eiere som forventer avkastning på investeringen.
Og skjerpet har han i høyeste grad vært: Etter ansettelsen 1. august 2016 var han rask på avtrekkeren og fikk gjennomført ikke mindre enn 200 små og store kulturarrangementer i den midlertidige driftsfasen mellom september 2016 og påsken 2017. I og med at bygget bar preg av å ha stått tomt etter at Agder Teater flyttet til Kilden i januar 2012, var det ifølge Nordhus ikke bare enkelt å få ting til å gå opp:
– Det dukket stadig opp utfordringer, ja. Jeg husker spesielt godt arrangementet med Carsten Jensen i hovedsalen i november i fjor. Dagen før var det åtte grader i lokalet, siden den vannbårne varmen var ødelagt, forteller han. Løsningen ble å leie et stort dieselaggregat i hui og hast. Og da aggregatet måtte etterfylles med drivstoff klokka tre om natten, sto Teaterets nye leder klar med en stor kanne diesel. På den måten klarte han både å få varmen opp på et akseptabelt nivå, og arrangementet vel i havn.

KULTURELL SMELTEDIGEL
I skrivende stund (primo november) er vi inne i det som Nordhus kaller etablering og fast drift, foreløpig med bare noen få utvalgte arrangementer på timeplanen. På spørsmål om når Teateret skal stå helt ferdig, sier han at en dato vil komme ’snart’, men at ’det uansett vil bli før sommeren. Men før den tid gjenstår mye arbeid.
Nytt ventilasjonssystem må på plass, strøm må skiftes ut – samtidig som alt fra innvendig utforming av lokalene til kontrakter med aktører som skal stå for bar og kjøkken må planlegges nøye.
Nordhus tar Bylivs utsendte medarbeidere med på omvisning i bygget, og er ivrig i gang med å fortelle og forklare med en gang vi er innenfor dørstokken: – Foajeen blir husets hjerte, en livlig sone på dag- og kveldstid der det skal være like naturlig å spise lunsj eller ha et jobbmøte som å høre på foredrag, spise et godt måltid eller ta en øl i baren, forklarer han, før han tar oss med ned i kjelleren, der det virkelig er store ting på gang. Biscenen skal nemlig få en stor ansiktsløftning, med uttrekkbart amfi og stoler med 144 sitteplasser. Dette åpner for arrangementer, konserter, teaterstykker, performance, scenekunst … – ja, mulighetene er rett og slett enorme!, utbryter han begeistret.
Fra biscenen går vi til intimscenen takket være en nybygd passasje mellom scenene. Det er i tillegg utgang fra hver av salene ut i til gata, og det skal bli glassvegg mot foajeen på begge sider, noe som gjør at det kan være arrangementer i underetasjen som ikke påvirkes av det som skjer i første og andre etasje – og vice versa. Nordhus opplyser at hovedsalen ikke er med i første byggetrinn, men det store planer også her, i første rekke til større konserter, debatter og forestillinger av ymse art. – I sum kan du si at hovedideen bak Teateret er at det kan skje utrolig mye samtidig, hele dagen til ende, uttaler han, mens han ser for seg hvordan Teateret en gang skal bli: – På intimscenen kan det for eksempel være en jazz-trio som spiller, på biscenen et up-and-coming indieband, i foajeen perfomance, politisk debatt og kunstutstilling i egne avgrensede soner, mens et litteraturseminar fyller hovedsalen til randen …
– Det bare fantasien som setter grenser, konstaterer den ambisiøse teatersjefen.

FRA SØR ARENA TIL ASHTON GATE
Før eierne av Teateret kapret den joviale venndølen, var det Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk – som i ti år hadde glede av hans store arbeidskapasitet og kontaktnett. For det skal godt gjøres å finne noen i byens og regionens musikkmiljø spesielt og kulturliv generelt som ikke er på nikk med Kjetil Nordhus. Når han ikke sysler med kultur, er det særlig én lidenskap som tar mye av 42-åringens tid og oppmerksomhet: fotball!
– Start er selvfølgelig viktig, sier han, og viser til at han ofte er sidekommentator på Radio Sørs sendinger når Start er i ilden.– Men vel så viktig er Bristol City! Han forteller at han har vært på Ashton Gate – Bristol Citys hjemmebane – 40-50 ganger, i tillegg til at han har besøkt et førtitalls stadioner på fotballøya.
Kultur og fotball er med andre ord livet for Kjetil Nordhus. Tiden vil vise om han når målet om å skape jubel blant byens befolkning i arbeidet med å gjøre Teateret til kulturlivets hjemmebane.