Skip to main content

Opplev byen. Treff folk, handle lokalt og få god service.
Slik bevarer vi et levende sentrum!

Flere og flere innom nettbutikker, og ingen nekter for at det har sine fordeler. Samtidig vet vi at netthandel kan medvirke til stengte butikker og opplevelsesfattige bysentra. Det er det ingen grunn til å ta lett på. Ikke minst får det konsekvenser for landets 370 000 ansatte i varehandelen. Det har også regjeringen innsett, og i stortingsmeldingen om handelsnæringen har den foreslått 39 tiltak for å fremme varehandelen. Et hovedmål i meldingen er styrking av butikkenes konkurranseevne. Blant annet faller det avgiftsfrie 350-kronersbeløpet for nettkjøp bort.– Økningen i netthandel er en internasjonal trend, sier Thorbjørn Thorkildsen. Han er assisterende banksjef i SpareBank 1 SR-Bank, som hvert år utarbeider en varehandelsrapport. – I grove trekk viser den siste rapporten at de lokale bransjetallene ligger nokså likt med resten av landet, kanskje litt bedre. Det er all grunn til å følge med på utviklingen, for vi hører at selv store kjeder sliter og må legge ned butikker. Nylig droppet Ikea fem planlagte varehus i Norge. For Heidi Sørvig, Kvadraturforeningens leder, er rapportene fra SpareBank 1 SR-Bank et nyttig verktøy. – Det er viktig å ha tall og statistikk å forholde seg til . Trendene endrer seg fort. Det er helt nødvendig å være i forkant og tilby folk opplevelsesmiksen de er ute etter. Vi må leve opp til mottoet og kundeløftet vårt; mer å by på.

SENTRUMSBUTIKKER OG OPPLEVELSER
Samtidig som handelsstanden blir flinkere, kan vi som forbrukere gjøre mye for å skape liv og røre i sentrum. Å ta byen i bruk betyr for eksempel å benytte ekspertisen i nisjeforretningene. Det betyr også å jakte på tilbud du ikke finner andre steder. Foretar du dagligkjøpene dine når du først er i byen, bidrar du direkte til å opprettholde arbeidsplasser – De mange sosiale arenaene finner du bare i byen. Man møter mennesker i butikkene, i gatene, på kafeene og i restaurantene. Byen tilbyr mangfold, aktiviteter og kultur-tilbud. Byen er opplevelser, sier Sørvik. Utsagnet underbygges av fakta. Forbruket i større byer vris nettopp mot opplevelser. Fra 2008 til 2015 gikk for eksempel omsetningen i Oslos utelivsbransje opp med over 60 prosent. Det er mer enn det dobbelte av veksten i varehandelen i samme periode, skriver Aftenposten. Kristiansand er ikke akkurat en storby, men sentrum tilbyr veldig mye av det som folk ønsker seg. Kvadraturen har klart seg bra til tross for konkurransen fra kjøpesentra utenfor byen. Samtidig vet vi at kjøpesentrene også sliter med konkurransen fra netthandelen

Sørvigs strategi for å møte konkurransen fra netthandelen går ut på å skape en variert opplevelsesmiks, alt fra «grab and go» til «fine dining». Hun vil ha spesialbutikker samtidig som folk finner de kjente kjedene. Og slik er det jo langt på vei blitt. – I Kvadraturen har vi både hyggelige handlegater og shoppingsentre. Her kan du gjøre et kupp, men også finne eksklusive merkevarer, sier hun. Også i kommuneadministrasjonen og blant politikere er det økende bevissthet om betydningen av bysentrum for utvikling og vekst. Det er den relativt ferske gatebruksplanen et godt eksempel på. Ett av hovedformålene med planen er å gjøre byen mer tilgjengelig og styrke handelsvirksomheten. Vi blir mer og mer urbane, både de av oss som bosetter seg i bykjernen og de som velger mer landlige bydeler. Et levende bysentrum gjør Kristiansand attraktiv for alle.

Kommunen har lagt til rette for denne urbaniseringen, og det er store prosjekter på gang i sentrum. – Tenk bare på Domuskvartalet, Dalanegården og Kvartal 8 mellom Kristian IVs gate og Henrik Wergelands gate. Nå starter også Quadrum-utbyggingen på jernbanetomta, sier Sørvig. – Alt dette sier noe om viljen til å investere i Kristiansand, tilføyer bankens mann. Thorkildsen understreker at vi er heldige som har gårdeiere og investorer som satser og tenker langsiktig. Et viktig poeng er også det grønne elementet. Å ha arbeidsplasser og butikker i bykjernen reduserer transportbehovet og gir generelt gode miljøgevinster. Sentrums være eller ikke være handler også om hva vi som innbyggere foretar oss. Å handle lokalt er mye mer enn produktene vi kjøper. Å handle lokalt bidrar til å opprettholde vitaliteten og det brede utvalget i nærmiljøet. – Det lokale næringslivet er viktig også utover bare handel, sier Sørvig. – Det er det lokale næringslivet som støtter barnas idrettslag, gir ungdom sin første sommerjobb eller sponser premier
til skolekorpsets loddsalg. Handler du lokalt, er du med å bidra til lokal verdiskapning. Så enkelt er det.