Skip to main content

Kanalbyen er kjernen i en helt ny bydel, tilrettelagt for trivsel, gode møteplasser og urbanitet.

Beskrivelsen kommer fra Kanalbyens daglige leder, Sven Erik Knoph. Han bruker uttrykket sosial bærekraft når han forklarer hva utbyggerne har hatt i tankene. – Mange stiller andre krav til boformer nå enn før, ikke bare unge førstegangskjøpere. Også de godt etablerte har fått øynene opp for kvalitetene i urbane boligområder. For Knoph henger dette sammen med endringer i samfunnet og husholdningene. – I økende grad avsluttes familiekonstellasjoner og nye dannes. Antallet enpersonshusholdninger øker, og ønsket om nærhet til tjenester, butikker og opplevelser er påtakelig. For oss er sosial bærekraft å komme denne utviklingen i møte. Det gjør vi ved å legge til rette for aktiviteter, fellesområder og sosialt samspill. Kall det gjerne for godt nabolag!


OPPLEVELSER OG REKREASJON

Kanalbyen er en del av Odderøya, i seg selv et yndet område for naturopplevelser. Blant de miljøskapende tiltakene Kanalbyen står bak, er Peisestua. Navnet er knyttet til et friluftsbygg som Kristiansand og Oplands Turistforening oppførte i 1895 på nordvestsiden av øya. Bygget ble et populært utgangspunkt for utflukter, konserter og dans. – Vi gir på en måte Peisestua tilbake til byen. Foreløpig er det anlagt balløkke der, men etter hvert legger vi til rette foret større leke- og rekreasjonsområde, sier Knoph. – Ellers har jo øya fine stier, badeplasser, fiskeplasser, barnehage, vaffelbu og verksteder innen kultur og kunst. Allerede i første byggetrinn ser vi hvordan uteplasser og omgivelser inviterer til utendørsliv og samvær. Her er gode gårdsrom og raus atkomst til sjøen. Vi har til og med satt opp en oppbevaringsbod for kajakker. Skulle den bli helt full, er det muligheter i Kajakklubben i Nodeviga, på den andre kanten av øya. Der ligger forresten også Odderøya museumshavn, med en rekke tilbud til den yngre garde sommerstid.

Kanalbyens daglige leder, Sven Erik Knoph

INNHOLDSRIKT NABOLAG
– Bor du i Kanalbyen, er du nærmeste nabo til kultur, spisesteder og byliv, skryter Knoph. – Du forlater leiligheten og passerer det som snart blir den storslåtte Kunstsiloen, deretter Kilden teater og konserthus, så en sving til restaurantene på Fiskebrygga eller videre langs Strandpromenaden til bade- og velværepalasset Aquarama. Eller direkte til byens mange butikker og restauranter. I lokal målestokk er Kanalbyen et stort prosjekt, beregnet å være ferdig utbygd med 700 boenheter rundt 2030. Første byggetrinn er innflyttet, og av de 88 leilighetene i neste trinn, innflyttingsklare i mai 2020, er 58 forhåndsolgt. – I tur og orden bygger vi leiligheter på 30 til 150 kvadratmeter. Det gir tilbud til de aller fleste, noe som gir seg utslag i god aldersspredning og relativ lav snittalder. Vi har flere barnefamilier her, forteller Knoph. – Når tredje trinn er ferdig, åpnes også hele kanalen, fortsetter han. – For øvrig vil de neste trinnene kunne endre form og innretning basert på etterspørsel og erfaringer underveis. Vi legger opp til fleksibilitet, og hele tiden skal Kanalbyen kjennetegnes av kvalitet og den nevnte sosiale bærekraften.

KANALBYEN
Omfang: Beregnet for 700 leiligheter
Beliggenhet: På Odderøya, nær Kilden og tett inntil Kvadraturen
Eiere: Kristiansand Havn KF, J. B. UglandEiendom AS og Vedal Utvikling AS
Utbyggingstempo: 12–15 år. 1. byggetrinn
er innflyttet (5 av 126 leiligheter gjenstår for salg), 2. byggetrinn ventes
ferdigstilt sommeren 2020 (30 av 88 leiligheter fortsatt for salg)
Kanalanlegg: Ventes ferdig utbygd i 2022

ODDERØYA
Populært og bynært turområde, kjent for karantenestasjon fra 1804 til 1914. Militærinstallasjoner helt tilbake fra 1700-tallet. Avstengt som militært område fra 1940 til 1992. Huser i dag blant annet konsertarenaer, organisasjoner og kulturaktører. Partiet mot byen har vært gjenstand for stor aktivitet, blant annet kornlager, linjeskipsfart og cruisetrafikk.

 

PASSER FOR RASTLØSE ANDREAS

Andreas S Davidsen stortrives med lettstelt leilighet og kaller Kanalbyen et ideelt sted for aktive og engasjerte mennesker. I bakgrunnen: prosjektleder Trine Haugland

I mai flyttet Andreas S Davidsen (25) til splitter ny 45 kvadratmeter stor leilighet i Kanalbyen. Den ligger i fjerde etasje, i den borterste delen av byggetrinn to. Utsikten til sjø og by er også deretter. – Beliggenheten er jo flott, sier tjuefemåringen, som er født i Lillehammer og ellers har bodd en rekke steder, blant annet i Sogndal, i Bergen og åtte år på Evje. – Men det var likevel atkomsten til alt mulig rundt som fristet mest. Og selvfølgelig at prisen lå innenfor det en relativt nøktern sosionom-lønn kan tåle. Andreas beskriver seg som rastløs og urbant orientert. – Det må helst skje noe, og det gjør det i Kristiansand. Fra leiligheten er det bare minutter til konserter, uteliv og kulturtilbud i fleng, sier han. – Og så er leiligheten ideell som utgangspunkt for å ta imot besøk om sommeren. – Selv om prisnivået generelt er overkommelig også for større boliger på disse kantene av landet, kunne jeg ikke tenke meg noe annet enn leilighet i denne fasen av livet mitt, sier Andreas. – I likhet med mange på min alder og vel så det, foretrekker jeg en enklere boform. Heller lettstelt leilighet i Kanalbyen enn stor plass og mye å holde orden på! Om naboene har Andreas foreløpig bare godord. – Jeg har selvfølgelig ikke rukket å bli ordentlig kjent med folk, men de virker hyggelige og åpne. Det er ellers ingen homogen gjeng. Her er spredning, aldersmessig og ellers, så vidt jeg kan bedømme. Jeg aner at de er over snittet aktive og nysgjerrige. Og generelt glade i livet!