Skip to main content

RENERE, ENKLERE, RASKERE.

 

Det har blitt gjort mye de senere år for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Men i år skjer det ifølge administrerende direktør Siv Wiken i Agder Kollektivtrafikk mer enn noen gang – endringer som vil gjøre bussene mer miljøvennlige, samtidig som det satses på digitale betalingsløsninger og raskere påstigning.

Byliv har i tatt en prat med Siv Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk (AKT). Hun kan fortelle at selskapet jobber ut fra en overordnet nasjonal målsetting for de ni største byområdene i Norge. For kristiansandsområdet betyr dette at antall busspassasjerer må dobles innen 2030. Dette framgår av Nasjonal transportplan (2018–2029), klimaforliket og ikke minst Parisavtalen der Norge og 174 andre nasjoner i desember 2015 ble enige om ambisiøse klimamål. – Ett sentralt tiltak i den forbindelse er å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Dette innebærer nullvekst i biltrafikken og en dobling av antall kollektivreiser som følge av befolkningsveksten i tiden fram mot 2030, påpeker Siv Wiken.

 

RENERE BUSSER FRA 1. JULI
Selv om buss utvilsomt er en mer miljøvennlig reisemåte enn privatbilen, vil det om kort tid bli enda mer klimavennlig å ta bussen. 1. juli skjer det nemlig en revolusjon innen kollektivtrafikken på dette området. Den kanskje mest synlige endringene er at bussene fra denne datoen endrer farge fra blått til hvitt. Men enda viktigere er at alle bussene i kristiansandsområdet vil kjøre på ren strøm eller fossilfri biodiesel. – Det dreier seg om ca. 140 nye busser; fem elektriske, 70 hybrid og 65 biodieselbusser. Sistnevnte følger de strenge utslippskravene til såkalt Euro VI-teknologi, og vil slippe ut kun en tredjedel så mye NOx som nye, dieseldrevne personbiler. I sum vil CO²– utslippet fra bussene reduseres med hele ti millioner tonn i året, framholder Wiken, som legger til at i tillegg til renere luft kan byens innbyggere også kan glede seg til at støyen fra bussene blir redusert med ca. 50 prosent.

INNGANG BAK
Samtidig som dagens blå busser blir hvite og mer klimavennlige, vil det også være mulig å gå på bussen via bakdøren – vel å merke hvis du har betalt billetten på forhånd. – Dette er et ledd i arbeidet med å få flere passasjerer til å forhåndsbetale bussreisen, det være seg enkeltbilletter på AKT Billett-appen eller reisepenger på busskortet, periodebillett og Flexikort. Alle med forhåndskjøpte billetter kan fra 1. juli gå på bak i bussen, og skanne billetten der. Dette vil i sin tur redusere påstigningstiden, og føre til at bussene blir mer presise og kommer raskere fram, forklarer Siv Wiken. BUSSKORT PÅ MOBILEN I tillegg til at det nå altså ikke lenger er nødvendig å gå inn foran på bussen, har Siv Wiken enda en god nyhet: I løpet av året kan bussreisende glede seg til at alle billettypene blir tilgjengelig på mobilen. – Digitalisering er et nøkkelord i arbeidet vi gjør med å få flere over på forhåndskjøpte betalingsløsninger. Fra før har det vært mulig å forhåndskjøpe enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder med AKT Billett-appen, som ble lansert i oktober i fjor. Nå går vi altså ett langt steg videre ved å åpne for at reisende kan ha både periodebillett, Flexikort og reisepenger på smarttelefonen. – Folk er etter hvert blitt vant til at de kan gjøre alt på mobilen, fortsetter Wiken, og det er derfor naturlig at vi i AKT skal gjørebussbillettene tilgjengelig på denne plattformen. Så i løpet av året kan reisende vinke farvel til det fysiske busskortet og i stedet ha det digitalt og lett tilgjengelig på mobilen, konstaterer hun.

 

HYPPIGE AVGANGER
Med klimavennlige busser, påstigning bak i bussen og nye digitale løsninger både håper og tror Siv Wiken at enda flere vil velge kollektivtransport i tiden framover. For selv om det er faktum at stadig flere tar bussen – i perioden 2012–2017 var veksten i antall busspassasjerer i Kristiansandregionen på 19,3 prosent, det vil si en økning på 1,5 millioner bussreiser – så jobbes det kontinuerlig for å gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt. – Frekvens er viktig for folk, det viser alle undersøkelser. For å få flere til å velge vekk privatbilen, er hyppige avganger alfa og omega. Dette er noe vi satser tungt på, og har lykkes i å øke an

tall avganger i rushtiden på de mest trafikkerte strekningene, sier hun. – Men fortsatt vekst i antall kollektivreiser koster penger, fortsetter den engasjerte direktøren. – Vi er avhengige av statlige tilskudd, og må hele tiden tenke lønnsomhet før vi bestemmer oss for å øke antall avganger på en linje. Det er egentlig så enkelt at det koster mer med kollektivtrafikk der folk bor spredt. Derfor er det viktig i forbindelse med arealplanlegging av nye boligfelt å tenke på gode kollektivakser, slik at flest mulig har kort vei til holdeplassen.

 

ALLTID GRØNT LYS
Et annet viktig tiltak er signalprioritering for bussen i lyskryss. Nøyaktig når dette blir en realitet, tør ikke Wiken å love, men sier det står høyt på agendaen for AKT. – Det handler, likhet med mange andre tiltak, om å bedre framkommeligheten for bussen generelt, og i Kvadraturen spesielt. Målet er at det skal være tilnærmet like raskt å ta buss som å kjøre egen bil, sier hun.