Skip to main content

Kongensgate skole har en helt spesiell plass i hjertene til generasjoner av kristiansandere. Etter år med forfall er «Kongens» nå fullstendig rehabilitert. Resultatet har blitt 83 leiligheter for studenter og annen ungdom. I den gamle gymsalen mot Dronningens gate er det knyttet stor forventning til et nytt og spennende restaurantkonsept som starter opp etter påske.

Det er daglig leder Arild Skeie og hans kumpaner i Oksøy Eiendom som har stått bak rehabiliteringen av det historiske skolebygget i Kongens gate 45

Det er daglig leder Arild Skeie og hans kumpaner i Oksøy Eiendom som har stått bak rehabiliteringen av det historiske skolebygget i Kongens gate 45. De kjøpte skolen, inkludert vaktmesterboligen, i 2015, og høster nå fruktene av et stort og utfordrende, men også svært spennende byggeprosjekt som hele byen kan glede seg over.

STOLT HISTORIE
Kongensgate skole – eller bare «Kongens» på folkemunne – var i mange år den største ungdomsskolen i Kristiansand. Undervisningen på skolen startet i 1899, og på det meste tok den i mot 1200 elever før dørene ble stengt i 1994. Siden skjedde det svært lite før Oksøy Eiendom kom på banen. – Vi brukte mye tid på å sette oss inn i historien til Kongensgate skole i forkant av prosjektet, sier Arild Skeie. – I den forbindelse har vi snakket med mange som har gått på skolen og hadde flere runder med blant andre lokalhistoriker Knut Mæsel, som ga oss verdifull innsikt i skolens historie. Kongens er et bygg med lange tradisjoner i byen vår som en stor del av innbyggerne har et personlig forhold til, og vi har hatt som mål å forene behovet for fornyelse med respekt for de historiske aspektene. De mange positive tilbakemeldingene vi har fått fra forbipasserende og andre interesserte tyder på at vi har oppfylt målsettingen vi satte oss, konstaterer han.

Skolebygget ble formelt åpnet 1899 Arkivfoto. Oksøy Eiendom

OMFATTENDE JOBB
Alle som har sett resultatet av rehabiliteringsprosjektet, kan skrive under på at det ærverdige bygget igjen fremstår fra sin beste side. Skolen har fått tilbake sin flotte fasade, og i disse dager jobbes det med en storstilt opparbeiding av Olav Vs plass mellom skolen og Kongens senter som vi bidra til å forskjønne omgivelsene ytterligere. Når det gjelder boligprosjektet i Kongens, fordeler det seg på 30 eierleiligheter i et fire etasjers nybygg i skolegården og 53 mindre utleieleiligheter i skolebygningen. Nybygget var ifølge Arild Skeie en forutsetning for at utbyggerne valgt å satse på prosjektet: – Av erfaring vet vi at det mye vanskeligere å renovere enn å bygge nytt, både når det gjelder intern ressursbruk og reelle kostnader. Det viste seg å stemme også i dette tilfellet – jeg vi anslå at vi har brukt ti prosent av ressursene våre på nybygget og resten på ombyggingen av skolen, der det har gått med over 10 000 interne timer, sier han. De 53 utleieleilighetene i Kongens har smarte, kreative designløsninger og detaljer som fremhever de ulike rommenes opprinnelige utseende og funksjon.

Interiør i en leilighet i den gamle skolen. Foto. Oksøy Eiendom

VIKTIG FOR BYEN
Det er i hovedsak studenter og førstegangsetablerere som er målgruppa for de 83 leilighetene i Kongens. Arild Skeie forteller at Oksøy Eiendom ser det som en viktig oppgave å tilby leiligheter i Kvadraturen til denne gruppen. – Vi er opptatt av å bevare historien samtidig som vi er opptatt av å skape et levende og spennende bysentrum der også unge folk har en mulighet til å etablere seg. For å lykkes med det, må vi ha leiligheter som unge har råd til å kjøpe, fastslår han. Skeie viser i den forbindelse til jobben Oksøy Eiendom gjorde med Kasernen, forsvarets hovedkvarter fra 1913 som i tidsrommet 2013–15 ble rehabilitert og ombygget til 60 mindre leiligheter for unge voksne. – Dette prosjektet høstet vi mye skryt for, og var en verdifull erfaring når vi startet arbeidet med Kongens. Begge prosjektene er viktige for fremtidens Kristiansand; både når det gjelder det overordnede politiske målet om øke innbyggertallet i Kvadraturen til 15 000, og å sørge for at unge etablerer seg her.

Gymsal med STORT potensial. Foto. Oksøy Eiendom

GYMSAL MED POTENSIAL
Den delen av rehabiliteringsarbeidet på Kongens som ennå ikke er helt ferdig, er kanskje den mest spennende delen av prosjektet: Å omskape den gamle gymsalen mot Dronningens gate til restaurant. Arbeidet med gymsalen er nå i sluttfasen, og rett etter påske, nærmere bestemt fredag 17. april, flytter Smag & Behag, med daglig leder Hans Petter Klemmetsen i spissen, inn i lokalene. – Vi ble tidlig enige om at gymsalen ville være perfekt som restaurant, forutsatt at vi fant en driver som kunne gjøre noe spesielt ut av lokalene. Valget falt på Smag & Behag som har lykkes i Grimstad og Arendal med å tilby kvalitetsmat til en fornuftig pris. Vi er overbevist om at de har det som skal til, og ser med forventning fram til at restauranten åpner dørene, avslutter Arild Skeie.

Les om Smag & Behag her!